Tổng thư ký IMO kêu gọi tất cả các bên tham gia trên tàu giảm khí thải nhà kính

By |2019-05-08T15:51:28+07:00Tháng Hai 26th, 2019|Tin Tức|

Tổng thư ký IMO Kitack Lim đã kêu gọi các quốc gia thành viên và toàn bộ lĩnh vực hàng