HỘI CCB CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SAO MAI TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO THI ĐUA “CCB GƯƠNG MẪU” NĂM 2020

By |2020-12-23T14:49:16+07:00Tháng Mười Hai 23rd, 2020|Tin Tức|

Chiều ngày 18/12, tại văn phòng Công ty, số 115B Trần Phú, phường 5, Hội CCB công ty Cổ phần