Cảng Cát Lái hiện là cảng container quốc tế lớn và hiện đại nhất Việt Nam

Cảng Cát Lái hiện là cảng container quốc tế lớn và hiện đại nhất Việt Nam