Ông Tràn Văn Thịnh – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Sao Mai phát biểu tại buổi lễ