Quyết định công bố mở cầu cảng số 1 và 2 thuộc bến Cảng SAO MAI

Tên/Số hiệu Dài (m) Sâu (m) Loại tàu/ Hàng/ Tàu dịch vụ tổng hợp
Cầu số 1A 40 – 6,4 1.000T/ Hàng tổng hợp
Cầu số 1B 36 – 4,4 500T/ Hàng tổng hợp
Cầu số 2A 40 – 6,4 1000.000T/ Hàng tổng hợp
Cầu số 2B 36 – 4,4 500T/ Hàng tổng hợp

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước “Số 0 hải đồ”

Luồng vào cảng:

Dài: 6,3 km. Độ sâu: – 8,5 m.

Chế độ thủy triều: Bán nhật triều không đều.

Chênh lệch bình quân: 2m. Mớn nước cao nhất tàu ra vào: – 6,8m.

Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được:

– Cỡ tàu đến 10.000DWT với tần suất bình thường.

– Cỡ tàu đến 5000.000DWT giảm tải.

Hệ thống Cầu bến:  

  • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước “Số 0 hải đồ”.
  • Độ sâu vũng quay tàu: Trong vùng nước Vũng quay tàu được giới hạn bởi vòng tròn có bán kính 100m. Độ sâu nhỏ nhất tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạ

Về đầu tư phát triển dự kiến đóng thêm một số tàu khai thác hàng hóa .loại 1,000 tấn, 5 chiếc ,tổng dự toán 80 tỷ ,và phát triển thêm cầu cảng số 3,4 dự toán 100 tỷ